Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis ir SIA Notta, Reģ. Nr.: 40103168731, Tukuma nov., Tukums, Pils iela 15A, LV-3101, tālrunis: +371 25608611 (darba dienās no plkst. 9.00-18.00), e-pasts: info@canella.lv.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@canella.lv.

Personas datu apstrādes nolūki

SIA Notta darbinieki apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

  • pircēja identificēšanai;
  • līguma sagatavošanai un noslēgšanai nepieciešamības gadījumā;
  • preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • norēķinu administrēšanai;
  • mājas lapas darbības uzlabošanai.

Personas datu glabāšanas ilgums:

• kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
• kamēr ir spēkā pircēja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.